วันนี้ไม่ได้ไปไหนมานั่งเล่นคุยกับคุณตาค่ะ
https://youtu.be/xZgshkTq5cw