นำของไห้ เยีอมชมหมู่บ้านเเอ่นค่ะ Snacks to tribal children
https://youtu.be/FbsvK2PpJLs