น้องหอมพองจะไปเย็บผ้าเเวะซี้อของกินกับอุปกรณ์เย็บผ้าค่ะ
https://youtu.be/Q65G1UNRPik