น้องหอมพองทำสาคูใส้หมูเชียงตุงไม่ทราบเหมือนที่ไทยหรือป่าวค่ะ
https://youtu.be/7bVyC8TsJZk