น้องหอมฟองยังไม่ได้ไปทำงาน วันนี้มาถ่ายบรรยากาศรอบรอบที่น้องหอมฟองพักอยู่ค่ะ
https://youtu.be/AICcfclWm2E