น้องหอมฟองได้อัดคลิปสั้นลงเพื่อที่จะมาบอกFC ทุกท่านเข้าใจว่าคนที่ไปด่าFC ไม่ใช่น้องหอมฟองนะคะ
https://youtu.be/ymsbE9KQG1M