น้องหอมฟองไปเก็บปูที่ในนา มาทำกินค่ะ
https://youtu.be/42Y0DTUPFuQ