น้ำเต้าหู้ หรือ ถั่วฟูนาวของเชียงตุงไม่ทราบว่าเหมือนกันป่าวค่ะ Gourd
https://youtu.be/Oe1EYxMX9Yk