มาดูกันค่ะว่า บรรยากาศรอบรอบบ้านของน้ามีอะไรบ้างค่ะ
https://youtu.be/HKokybCtox8