ปั่นจักรยานไปซื้อข้าวซอยน้อยค่ะ
https://youtu.be/JJVPn7A5bas