น้องหอมฟองกับแม่ ปิ้งข้าวเหนียวกิน ที่บ้านค่ะวันนี้
https://youtu.be/wlsPRDoBRKU