น้องหอมฟองได้พาคุณแม่ไปกินหนองปลาเพิ่งเปิดใหม่อร่อยมากๆเลยค่ะ
https://youtu.be/JhMe0fFjNnc