วันนี้เป็นวันเกิดน้าเขยน้องหอมฟอง พาน้าไปซื้อเค้กวันเกิดค่ะ
https://youtu.be/QM-cAutLXvM