วันนี้น้องหอมฟองพาน้อง หมวยเงินไปถ่ายรูปแต่งงานค่ะ
https://youtu.be/6oLPBqpzWY4