พาหลานไปเอาทรายเพื่อที่จะมาทำบุญที่วัดค่ะ ไปเอาทรายอีกหมู่บ้านหนึ่งมาดูว่าจะโดนน้ำไหมค่ะ
https://youtu.be/aFlv4HEjox8