สมัยเมื่อก่อนมหาขนานก่อนจะมีซื่อเสียงเรื่องราวมันเป็นมายังไงเรามาฟังคุณตาเล่าให้ฟังกันค่ะ
https://youtu.be/TgDFajXabvQ