มาดูเครื่องจักรสมัยเมื่อก่อนกันค่ะ ที่เค้าเอา สำลีมาปั่นกันเป็นไหมมนต์ ที่เอาไว้มัดขวัญค่ะ
https://youtu.be/DbChs56_Kfc