มีผู้ใจบุญส่งเงินมา ให้น้องหอมฟองทำบุญให้ค่ะ ขอบคุณมากๆที่ให้น้องหอมฟองเป็นสะพานบุญให้นะคะ
https://youtu.be/OvgYsH7ojVs