มีพี่ FC ที่ใจดีส่งของมาให้น้องหอมฟอง และพี่ทิพย์กับแม่น้องหอมฟอง ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
https://youtu.be/t38PHDQ-6Oc