รวมตัวสาวบ้านโต้งสีไปเที่ยวบนดอยบรรยากาศดีสวยงามมากเลยค่ะ
https://youtu.be/Xi5vfqglTik