วันนี้น้องหอมฟองกินมาม่าเผ็ดเกาหลีอร่อยมากๆเลยค่ะ
https://youtu.be/ooA4EKz_HfE