มาดูรูปภาพเก่าเก่าน้องหอมฟองกันค่ะ
https://youtu.be/SY9OEl2kaaI