วันนี้น้องหอมฟองกับแม่ลงมือตำเข้าหมากขามแล้วค่ะ
https://youtu.be/mt9tt-d6lHA

สวัสดีค่ะ มาพบกับน้องหอมฟองอีกแล้วนะคะ วันนี้น้องหอมฟองก็จมาทำข้าวหมากขามนะคะ
ตอนนี้ก่อไฟไว้แล้วนะคะ ก็จะไปล้างข้าว แล้วก็นึ่งนะคะ คือจะเอาไปตำตรงที่ใกล้ๆ วัด แม่ไป
กาดท่ายยังไม่กลับเลยนะคะ พูดถึงมาปั๊บเลย แม่กลับมาแล้ว แม่เพิ่งกลับ แม่ซื้อกระบอกข้าวหลาม
มาด้วยนะคะ นี่แหละ น้องหอมฟองไป น้องหอมฟองนั่งตรงกลางไปนะคะ เขาบอก มอไซต์นี้ทนมาก
คนก็นั่งสองคน ข้าวซอยก็มีคือขนเยอะมาก หนัก ไปถึงได้ไง ก็จะก่อไฟสองที่ ตำสองครก แม่กลับ
มามาช่วยกัน รีบมาก เพราะจะจ้างเขาตำข้าวหมากขาม กลัวเขากลับบ้านก่อน…

รายละเอียดในคลิปโดยย่อ..

  • น้องหอมฟองมาทำข้าวหมากขามต่อ หลังจากตำเผือกไว้แล้ว
  • น้องหอมฟองเตรียมน้ำสำหรับนึ่งข้าวเหนียว ต้มน้ำสองเตา ตั้งสองหม้อ
  • น้องหอมฟองกับแม่ช่วยกันนึ่งข้าวเหนียว สำหรับทำข้าวหมากขาม
  • น้องหอมฟองกับแม่เอาเผือกที่ตำไว้แล้ว กับข้าวที่นึ่งไปให้คนที่รับจ้างตำให้
  • ต้องรอคิวอีก 1 คิว เขาคิดครกละ 1000 จ๊าดหรือ 20 กว่าบาท
  • จะตำข้าวเหนียวกับเผือกจนเข้ากัน สังเกตจากถ้าติดสากที่ตำ ก็ถือว่าใช้ได้
  • เสร็จแล้วเอามานวดกับแป้งข้าวเหนียว นวดแบบทำเป็นแผ่นใหญ่ แล้วนวดแป้งข้าวเหนียวด้านนอก
  • รอให้มันเย็น แล้วตัดเป็นเส้นยาวๆ แล้วใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นๆ ให้เท่าๆ กัน
  • ที่เหลือคือตากไว้ ใกล้ตรุษจีนก็จะเอามาปรุงเครื่องและก็ทอด