วันนี้น้องหอมพองทำปลาอ๊บด้วยปลาช่อนค่ะ Fried snakehead fish
https://youtu.be/s7HzmywRMlQ