วันสุดท้ายของงานปอย ในงานเค้าจะเลี้ยงอะไรบ้าง เค้าจะทำบุญแบบไหนมาดูกันค่ะ
https://youtu.be/IZUyOYHoViM