วันแรกที่มาอยู่ที่ท่าขี้เหล็ก ไม่มีมอเตอร์ไซค์น้องหอมฟองจะได้กินข้าวไหมมาดูกันค่ะ
https://youtu.be/Hk2T9Vo4scE