หน่อไม้ทอดสูตรเชียงตุงค่ะ Fried bamboo shoots
https://youtu.be/e0xDqRW_hs0