หลังจากบวชเณรเสร็จ เขาจะทำอะไรกันต่อมาดูกันค่ะ
https://youtu.be/YyTgDRnIfDk