หวังจะไปหาซื้อของกินนั่งริมหนองตุงชะหน่อยเขาห้ามนั่งเลยซื้อกลับมากินที่บ้านเลยค่ะ
https://youtu.be/ZiW8mxodA34