หอมฟองได้ขื่นดอยแนะนำ สรรพคุณรายๆอย่างในป่าค่ะ
https://youtu.be/AuJLukE1FV4