หัดเรียนภาษาไทยครั้งแรกเป็นยังไงบ้างมาฟังน้องหอมฟองเล่าให้ฟังกันค่ะ
https://youtu.be/N2hCTW-bFZE