หาเก็บผักใบบัวบก ริมทุ่งนามาทอดกินมื้อเย็นค่ะ
https://youtu.be/2zz4pdcazcY