สงกรานต์แล้วค่ะจะได้กินขนมแอ๊บแล้ววันนี้น้องหอมฟอง ช่วยคุณแม่ห่อขนมแอ๊บเอาไปทำบุญที่วัดค่ะ
https://youtu.be/bkSm7Mcsy0Q