ออกเดินทาง คนเดียวครั้งแรก เพื่อที่จะไปทำงานมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ
https://youtu.be/H6x3loV032I