อาหารง่ายๆไสตาร์เชียงตุงข้าวซอยน้อยลอยน้ำค่ะ
https://youtu.be/Z1NloQFSPqg