ไปเก็บผักออกตามธรรมชาติที่ในนา มาดูกันว่าจะมีอันไหนบ้างที่กินได้ค่ะ
https://youtu.be/D42mjTVfWV8