ไปเที่ยวที่บ้านน้าได้เก็บ มะม่วงมายำกินที่บ้านน้องหอมฟองค่ะ จะอร่อยขนาดไหนมากินด้วยกันค่ะ
https://youtu.be/uLqsbhwYJdM