ใส่ฝรั่งสูตรน้องหอมพองค่ะ Chili Paste Salad
https://youtu.be/5CaRuU-GSlA