วันนี้น้องหอมฟอง เข้าครัว ทำกับข้าวตอนเย็นค่ะ
https://youtu.be/sJWQG-Rl5PQ