มาดูเครื่องที่จะทำบุญตอนสงกรานต์ว่ามีอะไรบ้างค่ะ
https://youtu.be/knvjakoHhOQ