มาดูเครื่องไหว้เจ้าตอนตรุษจีนกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง
https://youtu.be/XIIER13mohw