เชียงตุงมีข้าวต้มเขาควายด้วยค่ะมาดูค่ะทำไง Boiled rice
https://youtu.be/yGv58WEGDGk