เดินจ่ายตลาดกาดหลวงซื้อผงหมาล่ามาทำกินที่บ้านค่ะ
https://youtu.be/Wc_xnYgMJG4