ไปช่วยน้าเด็ดกวางตุ้ง ไปส่งที่ตลาดนัดค่ะ
https://youtu.be/Nqa0-vUvoKs