เตรียมข้าวของเพื่อที่จะไปทำบุญพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างค่ะ
https://youtu.be/KZBkRNNZ_-4