วันนี้น้องหอมฟองไปเที่ยวดอยเหมยกับเพื่อนเพื่อนค่ะ
https://youtu.be/x67wfHrAvjk