น้องหอมฟองตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปเที่ยวตลาดกาดท่ายค่ะ
https://youtu.be/oEM8CYKsvCA