วันนี้น้องหอมฟองกับแม่ไปเที่ยวตลาดกับเต่าค่ะ
https://youtu.be/gFwARBZaUrA