เพิ่งหายป่วย ลุกมาได้ต้มมะกออกขี้หนูกินเลยค่ะ
https://youtu.be/rR4iudQqi7A