เริ่มวันนี้แล้วค่ะงานปอยบวชเณรมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะ
https://youtu.be/Zo_wTiQVRJQ